£0.00(0 items )

No products in the cart.

+1 (800) 456 37 96

O PROJEKTU

Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva (SOGRADI)

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u programu 2007.-2013., Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II, broj poziva: HR.5.1.03.

www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

 

Nositelj projekta je Hrvatska udruga poslodavaca.

Partneri na projektu su Sindikat graditeljstva Hrvatske i Stowarzyszenie B-4.

 

Provedba projekta trajat će godinu dana, od 27. srpnja 2015. do 27. srpnja 2016. godine.

Vrijednost projekta: najveća moguća vrijednost sufinanciranja je 1.697.471,00 kn.

 

Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sudjelovali su u europskom projektu SODICO koji je imao za cilj unaprijediti socijalni dijalog u grani na način da su socijalni partneri u četiri nove zemlje članice Europske unije istraživali zainteresiranost socijalnih partnera i zaposlenika, predstavnika građevinske industrije, za paritetne fondove, na sličan način kako su takvi fondovi ustanovljeni i registrirani u „starim“ zemljama članicama. Projekt je sufinancirala Opća uprava za zapošljavanje (DG Employment).

S obzirom na interes koji su hrvatske tvrtke pokazale, paritetni fond bi bio poželjan i u Republici Hrvatskoj te HUP-UPG i SGH kroz projekt SOGRADI nastavljaju s aktivnostima vezanim za osnivanje paritetnog fonda na nacionalnoj razini.

Paritetni socijalni fondovi su ustanovljeni za bolju socijalnu zaštitu, a njima zajedno upravljaju članovi iz redova poslodavaca i sindikata. Uloga socijalnih partnera u građevinskom sektoru je vrlo velika diljem Europe i socijalno partnerstvo mora ići uz bok državnim inicijativama – to je komplementarni sustav koji pomaže stvoriti osnovu za dugotrajni održivi razvoj.

S obzirom na osobitosti ove industrijske grane koje uglavnom proističu iz činjenice da se „tvornica“ seli, paritetni fondovi su osnova poboljšanih industrijskih odnosa i boljitka za granu.

U projektu SOGRADI projektni partneri promicat će ideju osnivanja paritetnog fonda, kreirati koncept za osnivanje, financiranje i upravljanje specifičnim paritetnim fondom, a sve u suradnji s ključnim dionicima i stranim partnerima.

Opći cilj projekta SOGRADI je priprema podloga za donošenje odluke o osnivanju paritetnog fonda u sektoru graditeljstva Republike Hrvatske.

Pojedinačni ciljevi i ključne aktivnosti projekta su:

  • Analiza stanja zaštite na radu u sektoru, analiza pravnog okvira i izrada ekonomski održivog modela paritetnog fonda
  • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera novim znanjima o paritetnim fondovima drugih zemalja kroz transnacionalne aktivnosti
  • Doprinos zapošljavanju i održivosti sektora
  • Promidžba rada na siguran način uz poštivanje načela zaštite na radu u cilju očuvanja zdravlja i života radnika
  • Doprinos poboljšanju radnih uvjeta i smanjenju troškova za poslodavca
  • Promocija i poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva
  • Povećanje učinkovitosti i održivosti dijaloga između granskih socijalnih partnera
  • Senzibiliziranje i uključivanje trećeg socijalnog partnera – države kao kreatora politika, radi veće podrške granskim socijalnim partnerima i razumijevanja potreba bipartitnog udruživanja, s naglaskom na pozitivan doprinos tripartitnim procesima socijalnog dijaloga.

 

Kontakt za dodatne informacije: tatjana.gracic@hup.hr.

handyman

Zadnje vijesti

.

Sorry, the comment form is closed at this time.